Podporte nás 2%

Nastalo obdobie daňových priznaní, ročných zúčtovaní a tiež aj poukázaní 2% zo zaplatenej dane v minulom roku. Obraciame sa preto na vás s prosbou o poukázanie 2% pre naše občianske združenie Priestor prijatia.

Svojimi 2% nám pomôžete:

 • Šíriť osvetu - organizovať ďalšie prednášky a vzdelávacie či publikačné aktivity pre šírenie objektívnych informácií o sexualite človeka a osobitne o príťažlivosti k rovnakému pohlaviu
 • Vytvárať priestor pre prijatie a sprevádzanie ľudí prežívajúcich príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, ako aj ich blízkych.

Sme vďační za každého, kto chce prispieť 2% zo svojich daní, alebo iným spôsobom podporiť konkrétny projekt (kontaktujte nás na info@timlong.sk).

Sme oficiálne  zaregistrovaní v zozname prijímateľov 2%, ktorý vedie Notárska komora SR:

Názov:
Forma:
Evidenčné číslo:
IČO:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Okres:
Štát:

Priestor prijatia
Občianske združenie
9574
50108948
Heydukova 15
Bratislava
811 08
Bratislava I
Slovenská republika

Viac informácií ako postupovať:

Info pre zamestnancov: do 30. 4. 2019

 1. Do 15. 02. 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť 
  minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2019 na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Info pre fyzické osoby: do 31. 3. 2019

31. 03. 2019  posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!