Praktické informácie

Miesto konania

Centrum Salvator,
Jakubovo námestie 4-5,
Bratislava

Doprava a parkovanie

Parkovanie: prístup autom z Jakubovho námestia, kde je možnosť verejného parkovania, alebo zo zadnej strany  (Gajova ulica), kde sa nachádza vstup pre bezplatné parkovanie vo dvore.

MHD: smer: Hlavná stanica – zastávka Šafárikovo námestie (električka č. 1); smer: Autobusová stanica Mlynské Nivy – zastávka Malá scéna (autobus č. 50 a 70 s prestupom na zastávke Panorama City); príp.

TAXI Easy za 5 €  0918 555 555;  0907 440 440

Ubytovanie

V mieste konania Centrum Salvator, info@centrumsalvator.sk , tel. +421 905 229 154,

Ceny ubytovania s raňajkami:
1-lôžková izba 33 € za 1 noc pre 1 osobu 
2-lôžková izba 49 € za 1 noc (24,50 € na 1 osobu)  
3-lôžková izba 62 € za 1 noc (20,70 € na 1 osobu)

Iné možnosti ubytovania v okolí:
Hotel Svoradov, Svoradova 13, www.hotelsvoradov.sk
Folks Hostel, Obchodná 2, www.hostelfolks.com
Ubyt. zariadenia SZU, Limbová 12, ubytovanie@szu.sk, tel. +421 2 59370 100, 671

Ubytovanie v Centre Salvator bude rezervované len pre účastníkov 2-dňového tréningu, ktorí to uvedú v prihlasovacom formulári. Účastníci 1-dňových seminárov si ubytovanie zabezpečujú individuálne.

Strava

Pre účastníkov v mieste konania, ktorí to uvedú v prihlasovacom formulári: obed 7 €,  večera 6 €.

Konferenčný jazyk

Angličtina, s tlmočením do slovenského jazyka.