Program

Bratislavské Hanusove Dni

Možnosti prístupu k ľuďom s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu (pre verejnosť)

STREDA 01. 05. 2019
od 8:00
Registrácia účastníkov
09:00 – 10:30
Prednáška: Ako vzniká príťažlivosť k rovnakému pohlaviu
10:30 – 10:50
Prestávka (občerstvenie)
10:50 – 12:20
Prednáška: Ako sa menia ľudia s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu
12:20 – 13:50
Obedná prestávka
13:50 – 15:20
Prednáška: Ako môže komunita pomôcť ľuďom prežívajúcim príťažlivosť k rovnakému pohlaviu
15:20 – 15:40
Prestávka (občerstvenie)
15:40 – 16:40
Čas na otázky

Možnosti prístupu k ľuďom s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu (pre tých, ktorí slúžia v cirkvi)

ŠTVRTOK 02. 05. 2019
od 9:30
Registrácia účastníkov
10:30 – 12:00
Prednáška: Ako vzniká príťažlivosť k rovnakému pohlaviu
12:00 – 12:20
Prestávka (občerstvenie)
12:20 – 13:50
Prednáška: Ako sa menia ľudia s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu
13:50 – 15:20
Obedná prestávka
15:20 – 16:50
Prednáška: Ako môže komunita pomôcť ľuďom prežívajúcim príťažlivosť k rovnakému pohlaviu
16:50 – 17:10
Prestávka (občerstvenie)
17:10 – 18:10
Čas na otázky

Reintegratívna terapia: Základný tréningový modul (určený pre psychoterapeutov)

PIATOK 03. 05. 2019
od 8:00
Registrácia účastníkov
09:00 – 10:30
Prednáška: Klinické javy z hľadiska emocionálnej regulácie a vzťahovej väzby
10:30 – 10:50
Prestávka (občerstvenie)
10:50 – 12:20
Prednáška: Reintegratívny protokol (zahŕňa praktickú ukážku s klientom)
12:20 – 13:30
Obedná prestávka
13:30 – 16:30
Praktická časť: Reintegratívny protokol (práca v skupinách)
16:30 – 16:50
Prestávka (občerstvenie)
16:50 – 17:50
Prednáška: Dôležitosť vedomého súcitu so sebou samým
SOBOTA 04. 05. 2019
09:00 – 10:30
Prednáška: EMDR a jej úloha v Reintegratívnej terapii
10:30 – 10:50
Prestávka (občerstvenie)
10:50 – 12:20
Prednáška: Dynamický potvrdzujúci protokol (zahŕňa praktickú ukážku s klientom)
12:20 – 13:30
Obedná prestávka
13:30 – 16:30
Praktická časť: Dynamický potvrdzujúci protokol (práca v skupinách)
16:30 – 16:50
Prestávka (občerstvenie)
16:50 – 17:50
Prednáška: Protokoly v kontexte plánovania terapie