Registrácia

1. máj

Možnosti prístupu k ľuďom s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu (pre širokú verejnosť)

2. máj

Možnosti prístupu k ľuďom s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu (pre tých, ktorí slúžia v cirkvi)

3 – 4. máj

Reintegratívna terapia: Základný tréningový modul (pre psychoterapeutov)