1. máj

Možnosti prístupu k ľuďom s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu

(pre širokú verejnosť)

Edukačný seminár so zameraním na problematiku REINTEGRATÍVNEJ TERAPIE je určený nielen pre odborníkov z pomáhajúcich profesií, učiteľov, sociálnych pracovníkov, kňazov, teológov, pastoračných pracovníkov a ďalších záujemcov, ktorí sa vo svojej práci či službe venujú poradenskej intervencii a pastoračnej starostlivosti pre jednotlivcov, páry, rodiny a skupiny, ale je tiež otvorený pre kohokoľvek, kto sa chce dozvedieť veľa užitočných informácií o možnostiach prístupu k ľuďom, prežívajúcim náklonnosť k rovnakému pohlaviu.

Registračný formulár