2. máj

Možnosti prístupu k ľuďom s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu

(pre tých, ktorí slúžia v cirkvi)

Edukačný seminár so zameraním na problematiku REINTEGRATÍVNEJ TERAPIE je určený najmä pre zasvätené osoby, kňazov, rehoľníkov a ľudí pracujúcich v rámci rôznych cirkví, ktorí sa vo svojej práci či službe venujú poradenskej intervencii a pastoračnej starostlivosti pre jednotlivcov, páry, rodiny a skupiny. Seminár bude príležitosťou dozvedieť sa veľa užitočných informácií o možnostiach prístupu k ľuďom, prežívajúcim náklonnosť k rovnakému pohlaviu.

Registračný formulár