3 - 4. máj

Reintegratívna terapia: Základný tréningový modul

Základný tréningový modul v REINTEGRATÍVNEJ TERAPII je určený pre profesionálov v oblasti zdravotníctva, poradenstva a ďalších pomáhajúcich profesií, ktorí sú zaradení do tréningovej skupiny v súlade s kritériami Reintegrative Therapy Association (USA).

Požadovaná akademická a profesijná kvalifikácia účastníka tréningového modulu:

  • Vysokoškolské vzdelanie: absolvent druhého stupňa VŠ štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, psychológia, liečebná pedagogika, logopédia, špeciálna pedagogika, sociálna práca, zdravotná sestra.
  • Odborná prax: aktívna prax v oblasti poradenstva,  terapie, psychologickej intervencie alebo psychoterapie.
  • Odborná kvalifikácia: ukončené ne/certifikované psychoterapeutické vzdelávanie, výcvik; alebo frekventant aktuálne zaradený do psychoterapeutického výcviku.

Registračný formulár

Doplňujúce informácie

(v prípade požiadavky na ubytovanie v inom termíne to uveďte do poznámky nižšie)